top of page

וובינר: הפוטנציאל למשקיעים באנרגיה נקיה

ותעשיות ירוקות

המרצה: הכלכלן יניב חברון 

הוובינר הועבר לחברי קבוצת קרנות נאמנות 

ב- 9.8.20 

השיחה לא הוקלטה. נושאי הוובינר היו:

יריב חברון.jpg
bottom of page