קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

שווי הקרן: 1,177,948 ש"ח

תאריך העדכון: 20.10.2020 

שווי בהקמה, 

15.10.15:

1,000,000 ש"ח

תיק קרן הקרנות

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הסבר על הקרנות

 לחצו על מספר קרן לצפייה

  במידע מפורט עליה

1150267   מניות ת"א טק-עלית - מגדל סל ת"א טק-עילית MTF 4A

קרן סל על מניות ת"א טק-עלית שצורפה ב- 4 ללאוגוסט 120 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים, הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ובסקר בקבוצה ולכן נבחרה

1144815   מניות בארץ לפי ענפים - תכלית סל 40 ת"א ביומד

קרן סל על מניות ת"א ביומד שצורפה ב- 27 לאפריל 20 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים, הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ובסקר בקבוצה ולכן נבחרה

 

5130240   גמישות - ברק גמישה

קרן גמישה שצורפה ב- 30 למרס 20 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה ב- 2% ב- 20 לאפריל 20. הקרן בעלת סנטימנט חיוב ובמקום הראשון בתשואה במגזר שאליו היא משתייכת. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ולכן נבחרה 

5128962   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מור 4D מניות טכנולוגיה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 7 לאפריל 20 לקרן הקרנות. פעמיים, ב- 16 לאפריל 20 וב- 11 למאי הוגדלה האחזקה בה בכל פעם ב-2%. ב- 8 לספטמבר 20 הוקטנה ההשקעה בה ב- 3%. ב- 5 לאוקטובר 20 הוגדלה האחזקה בה ב-2%. הקרן בעלת סנטימנט חיוב ושארפ חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5131040   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מור 4D אנרגיה נקיה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 29 ליוני 20 לקרן הקרנות. ב-6 ליולי הוגדלה האחזקה בה ב- 3% וב- 12 לאוקטובר 20  ב- 2% נוספים.  הקרן היא על מגזר מניות עם פוטנציאל צמיחה. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בסקר בקבוצה ובשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5111190   מניות כללי בחו"ל - הראל 4C סקטורים בצמיחה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 1 לספטמבר 20 לקרן הקרנות. הקרן בעלת סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5122890  מניות בחו"ל משולבת - איביאי S&

Consumer Staples Discretionary מ"מ 

קרן מניות חו"ל משולבת מדדי הצריכה הבסיסית והמחזורית בארה"ב מוגנת מט"ח שצורפה ב- 2 לאפריל 19. ב- 16 לאפריל 19 הוגדלה ההחזקה בה ב-2%. ב- 23 ליוני 20 הקטנו את ההשקעה בקרן ב- 3%. מדדי הייחוס שלה נחשבים דפנסיביים ובעלת שארפ חיובי,   לאור כל זאת נבחרה

5100961   מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס - מיטב 5D זהב קרן נאמנות

קרן מניות חו"ל על הזהב שצורפה ב- 19 למאי 20 לקרן הקרנות. ב- 29 ליולי 20 הוגדלה ההחזקה בה ב-2%. הקרן בעלת סנטימנט ושארפ חיוביים. ההשקעה בה יכולה להוות הגנה חלקית לתיק. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בסקר בקבוצה ולכן נבחרה 

5101571  אג"ח בארץ שקלית בלבד לטווח ארוך - דיקלה 00 שקלים ארוכים קרן

קרן אג"ח שקלית ללא מניות שצורפה ב- 26 למרס 20. ב-9 ליולי 20 הוגדלה ההחזקה בה ב- 3%. שלוש הוקטנה החזקה בה, ב- 13 לספטמבר 20 וב- 23 לספטמבר 20 וב- 1 לאוקטובר 20. בעלת מח"מ של כ- 12 הייתה עם סנטימנט חיובי תקופה ארוכה כולל שנת 2020. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה, לאור כל זאת הקרן נבחרה

5116967  אג"ח מדינה שקלית 5+ שנים - איביאי 00 מחקה שחר 5+

קרן אג"ח שקלית ללא מניות שצורפה ב- 19 ליולי 20. לקרן שארפ וסנטימנט חיוביים.  הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות , לאור כל זאת הקרן נבחרה

5128632  אג"ח כללי בארץ - מיטב 0B ! אג"ח תשואה כוללת

קרן אג"ח כללי ללא מניות שצורפה ב- 17 למרס 19, ב-4 לאוגוסט 19 הוקטנה ההשקעה בקרן בשיעור 2% לאור המח"מ הקצר וביצועי החסר שלה. ב-23 לאפריל 20 הוגדלה ההחזקה בה ב- 2% לאור הסנטימנט החיובי שלה. במקור הקרן הייתה בעלת מח"מ קצר (1.0) ובעלת תשואה גבוהה במגזר שלה לכן נבחרה

5116082   אג"ח כללי בארץ - קסם אזימוט 0B אג"ח ללא מניות

קרן אג"ח כללי ללא מניות שצורפה ב- 03 ליוני 19, בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים ולכן נבחרה

5126040   אג"ח כללי בארץ - קסם אזימוט 1B ! 10-90

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 1 לאוקטובר 2. ב-5 לאוקטובר 20 הוגדלה האחזקה בה ב- 2%. בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5128376   אג"ח כללי בארץ - מור 2B 30/70 

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-7 לאפריל 20 לקרן הקרנות, ב- 25 למאי 20 הוגדלה ההשקעה בה ב- 2%. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5130703   אג"ח בארץ-חברות והמרה אחר - פסגות PTF‏ 00 אינדקס A-AA  מנגנון מרווח

קרן מחקה אג"ח חברות והמרה ללא למניות, צורפה ב-1 לספטמבר 20 לקרן הקרנות.  ב- 16 לספטמבר 20 הוגדלה ההשקעה בה לאור הדרוג שלה בשאלון קרן הקרנות. הקרן בעלת סנטימנט חיובי והומלצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5103106   אג"ח בחו"ל מוגנת מט"ח - פסגות 0A אג"ח חו"ל 

קרן אג"ח חול מוגנת מט"ח, צורפה ב-10 ליוני 20 לקרן הקרנות. הקרן בעלת ביצועים טובים וסנטימנט חיובי. הקרן הומלצת בשאלון "חוכמת ההמונים" של קרן הקרנות. לאור כל זאת היא צורפה לקרן הקרנות

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: 

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן