שווי בהקמה, 

15.10.15:

1,000,000 ש"ח

קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

שווי הקרן:                ש"ח

תאריך העדכון:                  

טוען...

טוען...       

תיק קרן הקרנות 
לחצו על שם העמודה לביצוע מיון

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הסבר על הקרנות

 לחצו על מספר הקרן לצפייה

  במידע המפורט עליה

5130604  מניות בארץ לפי ענפים - מגדל מחקה 4A אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

קרן על אינדקס תשתיות לאומיות ישראל. צורפה ב- 16 למאי 22 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה ב- 5% ב- 17 למאי 22. ב- 19 ליולי 22 הוגדלה ההשקעה בה ל-8%. לקרן שארפ חיובי. הקרן קבלה ציון גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5102876  מניות בארץ לפי ענפים - הראל תשתיות ישראל 4A

קרן על מדד ת"א גז ונפט, תשתיות אנרגיה ובנייה. צורפה ב- 21 למרץ 22 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה פעמים, ב- 3% ב- 29 למאי 22 וב- 2% ב- 1 ליוני 22. ההשקעה בה הוקטנה פעמים ב-2% ב- 19 וב- 20 ליוני 22. ההשקעה בה הוגדלה ב-2% ב-24 לאוגוסט 22. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5134887  מניות ארה"ב מדד S&P500 - פסגות מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend 4D

קרן מחקה על מדד S&P500, צורפה ב- 7 לנובמבר 22 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן הייתה כבר השנה בקרן הקרנות ועכשיו הוחזרה בעקבות  המלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות

5123419  מניות ארה"ב מדד S&P500 - איביאי מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend 4D  

קרן מחקה על מדד S&P500, צורפה ב- 21 לנובמבר 22 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות

5129838   אג"ח בחו"ל חשופת דולר - קסם מחקה 0D אינדקס Bullet דולר 2023

קרן אג"ח בחו"ל חשופת דולר שצורפה ב- 19 לאוקטובר 22. הקרן בעלת שארפ' ותשואה חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

1157379   אג"ח בארץ-תל בונד אחר - קסם מחקה 0D אינדקס Bullet דולר 2023

קרן סל אג"ח תל בונד דולר שצורפה ב- 21 לנובמבר 22. הקרן בעלת שארפ' ותשואה חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5125653   אג"ח כללי בארץ - סיגמא אג"ח לפדיון עד 12/2023 0A 

קרן אג"ח כללי ללא מניות שצורפה ב- 18 ליולי 22. ההשקעה בה הוגדלה פעמים ב- 2%, ב- 4 וב- 8 לאוגוסט 22. בספטמבר הוקטנה ההשקעה בה והיא עומדת כיום על 4%. הקרן בעלת תשואה חיובית. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5112461   אג"ח תל גוב שקלי - מגדל מחקה אג"ח מדינה-ריבית שקלית משתנה 00

קרן אג"ח מדינה בריבית משתנה שצורפה ב- 18 לאוקטובר 22.  הקרן בעלת תשואה ושארפ חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5128103   אג"ח תל גוב שקלי - הראל מחקה אג"ח מדינה-ריבית שקלית משתנה 00

קרן אג"ח מדינה בריבית משתנה שצורפה ב- 21 לספטמבר 22.  ב- 22 לספטמבר הוגדלה ההשקעה בה ב- 5%. הקרן בעלת תשואה ושארפ חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5122551   אג"ח תל בונד שקלי - הראל מחקה אג"ח חברות ומדינה ריבית שקלית משתנה 00

קרן אג"ח בארץ חברות ומדינה בריבית משתנה שצורפה ב- 19 לספטמבר 22.  ההשקעה בה הוגדלה ב- 2% ב- 28 לספטמבר 22. הקרן בעלת תשואה חיובית. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5115365   אג"ח כללי בארץ - הראל 10/90 1B ! פלטינום

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 9 למרס 21. ההשקעה בה הוקטנה ב- 2% ב- 24 לפברואר 22 והוגדלה ב- 2% ב-3 למרץ 22. ב- 6 לאוקטובר 22 הוגדלה ההשקעה ב- 2% נוספים. הקרן בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5134432   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - פורטה 2B 30/70

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-3 למרץ 22 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה פעמיים, ב- 16 למרץ 20 ב- 3% וב-22 למרץ ב- 2% נוספים. ההשקעה בה הוקטנה ב-3% פעמים, ב- 8 למאי 22 וב- 9 למאי 22. ב- 14 ליולי 22 הוגדלה ההשקעה בה ב- 4%. בספטמבר 22 הוקטנה ההשקעה בה 3 פעמים. ב- 10 לנובמבר הוגדלה ההשקעה בה ב- 5%. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5124672   אג"ח כללי בארץ מעל 30% מניות - הראל 3B תיק השקעות עד 50%

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של מעל 30% מניות שצורפה ב- 7 ליולי 21. ההשקעה בה הוקטנה שלוש פעמים ב- 2%, ב- 1 לאוגוסט 22, ב-3 לאוגוסט 22 וב- 2 לאוקטובר.הייתה בעלת ביצועים מעולים ומדד שארפ גבוה. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

1158278   אג"ח בארץ חברות והמרה אחר - קסם סל 00 אינדקס Bullet צמוד 2023

קרן סל אג"ח חברות צמוד שצורפה ב- 7 לנובמבר 22. הקרן בעלת שארפ' ותשואה חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: