top of page

שוויה: 

1,000,000

נקבע ב- 1.1.23

הקרן הוקמה ב:

15.10.15

קרן הקרנות של קבוצת FundBW 
       שווי הקרן ₪ ותאריך העדכון:        

                  

טוען...

טוען...       

תיק קרן הקרנות 
לחצו על כותרת העמודה לביצוע מיון

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הסבר על הקרנות

 לחצו על מספר הקרן לצפייה

  במידע המפורט עליה

1147214 משולבת מניות סקטורים ארה"ב S&P - קסם סל 4D משולבת מניות סקטורים ארה"ב S&P חודשי

קרן סל משולבת מניות סקטורים ארה"ב S&P חודשי, צורפה ב- 19 למאי 23 לקרן הקרנות. הקרן בעלת תשואה ושארפ חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

5132162 מניות בחו"ל-ענפים אחרים - תכלית מחקה 4A אינדקס ביג טק 30 ארה"ב מ"מ

קרן מחקה מ"מ על מדד 30 חברות הטכנולוגיה בבורסות בארה"ב בעלות השווי הגבוה ביותר, צורפה ב- 8 למאי 23 לקרן הקרנות. הקרן בעלת תשואה, סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

1169341 מניות בחו"ל-ענפים אחרים - תכלית סל 4D אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

קרן סל על מדד 30 חברות הטכנולוגיה בבורסות בארה"ב בעלות השווי הגבוה ביותר, צורפה ב- 21 ליוני 23 לקרן הקרנות. הקרן בעלת תשואה, סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

5125752  מניות בחול לפי ענפים - מגדל מחקה Indxx Global Aerospace & Defense 4D

קרן מחקה על מדד תעשיית הביטחון, התעופה והחלל, צורפה ב- 20 לספטמבר 23 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

5135983  מניות בחול לפי ענפים - מגדל מחקה 4A אינדקס שבבים ארה"ב Top10 מנוטרלת מט"ח

קרן מחקה על מדד תעשיית השבבים Top10, צורפה ב- 21 לפברואר 24 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

5124557 מניות גרמניה DAX 30 - תכלית 4D מחקה DAX

קרן מחקה על מדד DAX 30, צורפה ב- 28 לפברואר 23 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן קבלה דרוג גבוה מחברי הקהילה בשאלון קרן הקרנות ולכן צורפה לקרן הקרנות

5103759  מניות בחו"ל גאוגרפי אחר חשופת מט"ח - מגדל 4D הודו

קרן על מדד מניות הודו NIFTY, צורפה ב- 8 לינואר 24 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן צורפה לקרן הקרנות לאור הדרוג הגבוה שקבל מכם מדד על מניות הודו בשאלון 

5124573  מניות גלובליות חשופת מט"ח- תכלית MSCI WORLD TTF 4D

קרן מחקה על מדד MSCI העולמי, צורפה ב- 13 ליוני 24 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט חיובי ושארפ חיובי. הקרן צורפה לקרן הקרנות לאור הדרוג הגבוה שקבלה מכם בשאלון 

1169408  מניות בארץ לפי ענפים - מגדל סל 4A ת"א-טכנולוגיה

קרן סל על מדד ת"א טכנולוגיה, צורפה ב- 4 למרס 24 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן צורפה לקרן הקרנות לאור הדרוג הגבוה שקבל מכם מדד ת"א טכנולוגיה בשאלון 

5115365   אג"ח כללי בארץ - הראל 10/90 1B ! פלטינום

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 9 למרס 21. הקרן בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה

 

5108642   אג"ח בארץ-חברות והמרה עם מניות - אלטשולר שחם 1B ! אג"ח הזדמנויות

קרן אג"ח חברות והמרה עם מניות שצורפה ב- 19 ליוני 23. הקרן בעלת תשואה גבוהה השנה. הקרן קבלה דרוג גבוה מאוד ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה

5125794   אג"ח כללי בארץ עד 20% מניות - אילים 2A 20/80

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 20% למניות, צורפה ב-20 לאוגוסט 23 לקרן הקרנות. לקרן ביצועים טובים, הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה

5118948   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - הורייזן 2B 30/70

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-7 למרץ 24 לקרן הקרנות. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5132873   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - אקורד 2B 30/70

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-5 למאי 24 לקרן הקרנות. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5134432   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - פורטה 2B 30/70

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-3 למרץ 22 לקרן הקרנות. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: 

bottom of page