קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW

שווי הקרן: 1,253,837ש"ח

תאריך העדכון: 8.4.2021

שווי בהקמה, 

15.10.15:

1,000,000 ש"ח

תיק קרן הקרנות

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הסבר על הקרנות

 לחצו על מספר קרן לצפייה

  במידע מפורט עליה

1150267   מניות ת"א טק-עלית - מגדל סל ת"א טק-עילית MTF 4A

קרן סל על מניות ת"א טק-עלית שצורפה ב- 4 ללאוגוסט 120 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים, הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ובסקר בקבוצה ולכן נבחרה

1144815   מניות בארץ לפי ענפים - תכלית סל 40 ת"א ביומד

קרן סל על מניות ת"א ביומד שצורפה ב- 27 לאפריל 20 לקרן הקרנות. ההשקעה בקרן הופחתה ב- 2% ב- 31 לינואר 21 לאור הניקוד הנמוך שלה בשאלון קרן הקרנות. ב-7 לפברואר הגדלנו ב- 3% את ההשקעה בה לאור הסנטימנט החיובי של מדד הייחוס שלה. ב- 24 לפברואר 21 הוקטנה ההשקעה בה ב- 3% לאור המלצת חברי הקבוצה. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים, הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ובסקר בקבוצה ולכן נבחרה

 

5103593  מניות בחו"ל סין - אי.בי.אי. 4D סין

קרן על מניות סין שצורפה ב- 6 לינואר 21 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה ב- 2% ב-1 לפברואר 21. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5131768  מניות בחו"ל ענפים אחרים - תכלית TTF 4D INDXX TOURISM & LEISURE EW

קרן מחקה על מדד מניות התיירות והפנאי בחו"ל שצורפה ב- 7 לאפריל 21 לקרן הקרנות. לקרן סנטימנט חיובי. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5128962   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מור 4D מניות טכנולוגיה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 7 לאפריל 20 לקרן הקרנות. פעמיים, ב- 16 לאפריל 20 וב- 11 למאי הוגדלה האחזקה בה בכל פעם ב-2%. ב- 8 לספטמבר 20 הוקטנה ההשקעה בה ב- 3%. האחזקה בה הוגדלה ב- 2% פעמים ב- 5 לאוקטובר 20 וב-8 לדצמבר 20. הקרן בעלת סנטימנט חיוב ושארפ חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5127592   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מגדל  MTF Indxx US Cloud Computing 4A מ"מ

קרן מחקה מ"מ על מניות חו"ל שצורפה ב- 2 לנובמבר 20 לקרן הקרנות. האחזקה בה הוגדלה ב- 2% ב- 15 לדצמבר 20. הקרן בעלת סנטימנט חיוב ושארפ חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5111190   מניות כללי בחו"ל - הראל 4C סקטורים בצמיחה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 1 לספטמבר 20 לקרן הקרנות. הקרן בעלת סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5122890  מניות בחו"ל משולבת - איביאי S&

Consumer Staples Discretionary מ"מ 

קרן מניות חו"ל משולבת מדדי הצריכה הבסיסית והמחזורית בארה"ב מוגנת מט"ח שצורפה ב- 2 לאפריל 19. ב- 16 לאפריל 19 הוגדלה ההחזקה בה ב-2%. ב- 23 ליוני 20 הקטנו את ההשקעה בקרן ב- 3%. ב- 11 לנובמבר 20 הוגדלה ההחזקה ב- 2%. מדדי הייחוס שלה נחשבים דפנסיביים ובעלת שארפ חיובי,   לאור כל זאת נבחרה

5130307   אג"ח כללי בארץ - איילון בינה 1B 10/90

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 1 לדצמבר 20. האחזקה בה הוגדלה פעמים ב- 2% ב-6 לדצמבר וב- 23 לדצמבר 20. בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5126040   אג"ח כללי בארץ - קסם אזימוט 1B ! 10-90

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 1 לאוקטובר 20. ב-5 לאוקטובר 20 הוגדלה האחזקה בה ב- 2%. בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5115365   אג"ח כללי בארץ - הראל 10/90 1B ! פלטינום

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 9 למרס 21. הקרן בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5125950  אג"ח בארץ-כללי עד 20% מניות - הראל 2B 20/80

קרן אג"ח כללי עם 20% מניות שצורפה ב- 6 לינואר 21 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה בה ב- 2% ב- 1 לפברואר 21. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5128376   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - מור 2B 30/70 

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-7 לאפריל 20 לקרן הקרנות, ב- 25 למאי 20 הוגדלה ההשקעה בה ב- 2%. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5126024   אג"ח כללי בארץ מעל 30% מניות - מיטב 3C ניהול השקעות 

קרן אג"ח כללי עם חשיפה מעל 30% למניות, צורפה ב-4 לאפריל 21 לקרן הקרנות. הקרן בעלת סנטימנט חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: 

בואו להיות שותפים להצלחה-הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן