שווי בהקמה, 

15.10.15:

1,000,000 ש"ח

קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

שווי הקרן:                ש"ח

תאריך העדכון:                  

טוען...

טוען...       

תיק קרן הקרנות 
לחצו על שם העמודה לביצוע מיון

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הסבר על הקרנות

 לחצו על מספר הקרן לצפייה

  במידע המפורט עליה

1150267   מניות ת"א טק-עלית - מגדל סל ת"א טק-עילית MTF 4A

קרן סל על מניות ת"א טק-עלית שצורפה ב- 4 לאוגוסט 20 לקרן הקרנות. לקרן  סנטימנט ושארפ חיוביים, הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ובסקר בקבוצה ולכן נבחרה

5132303   מניות בארץ ענפים אחרים - אילים מניות בנקים 4A

קרן מניות הבנקים שצורפה ב- 1 ליוני 21 לקרן הקרנות.  לקרן ביצועים מעולים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

 

5131404  מניות בארץ ענפים אחרים - הראל HTF ת"א בנייה 4A

קרן מחקה על מניות ת"א בנייה. צורפה ב- 8 ליוני 21 לקרן הקרנות.  ההחזקה בה הוקטנה בשיעור 2% ב- 17 לאוגוסט 21 וב- 6 לאוקטובר 21. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5128962   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מור 4D מניות טכנולוגיה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 7 לאפריל 20 לקרן הקרנות. פעמיים, ב- 16 לאפריל 20 וב- 11 למאי הוגדלה האחזקה בה בכל פעם ב-2%. ב- 8 לספטמבר 20 הוקטנה ההשקעה בה ב- 3%. האחזקה בה הוגדלה ב- 2% פעמים ב- 5 לאוקטובר 20 וב-8 לדצמבר 20. הקרן בעלת סנטימנט חיוב ושארפ חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5127592   מניות בחו"ל ענפים אחרים - מגדל  MTF Indxx US Cloud Computing 4A מ"מ

קרן מחקה מ"מ על מניות חו"ל שצורפה ב- 2 לנובמבר 20 לקרן הקרנות. ההחזקה בה הוגדלה ב- 2% ב- 15 לדצמבר 20. ההחזקה בה הוקטנה ב- 3% ב-6 למאי 21. ההחזקה בה הוקטנה ב- 1% נוסף ב- 18 למאי 21. ההחזקה בה הוגדלה ב-3% ב-6 ליולי 21 ב-2% בספטמבר 21. הקרן עכשיו בעלת סנטימנט ושארפ חיוביים. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5111190   מניות כללי בחו"ל - הראל 4C סקטורים בצמיחה

קרן מניות חו"ל שצורפה ב- 1 לספטמבר 20 לקרן הקרנות. ההחזקה בה  הוגדלה ב- 2% ב-10 לאוגוסט 21. ההשקעה בה הוקטנה ב- 3% ב- 4 לאוקטובר 21. הקרן בעלת סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5122890  מניות בחו"ל משולבת - איביאי 4A S&P Consumer Staples Discretionary מ"מ 

קרן מניות חו"ל משולבת מדדי הצריכה הבסיסית והמחזורית בארה"ב מוגנת מט"ח שצורפה ב- 2 לאפריל 19. ב- 16 לאפריל 19 הוגדלה ההחזקה בה ב-2%. ב- 23 ליוני 20 הקטנו את ההשקעה בקרן ב- 3%. ב- 11 לנובמבר 20 הוגדלה ההחזקה ב- 2%. ב- 6 למאי 21 הוגדלה ההחזקה בה ב- 3%. ההחזקה בה הוקטנה ב- 2% ב- 6 לאוקטובר 21. מדדי הייחוס שלה נחשבים דפנסיביים ובעלת שארפ חיובי,   לאור כל זאת נבחרה

1149970   מניות ארה"ב מ"מ S&P500 - הראל 4A סל S&P 500 Equal Weight מ"מ 4A מ"מ

קרן סל על מניות ארה"ב מ"מ שצורפה ב- 17 לאוגוסט 21 לקרן הקרנות. ב-24 לאוגוסט 21 הוגדלה ההחזקה בה ב- 2%. הקרן בעלת ביצועים עודפים על מדד הייחוס. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5130307   אג"ח כללי בארץ - איילון בינה 1B 10/90

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 1 לדצמבר 20. ההחזקה בה הוגדלה פעמים ב- 2% ב-6 לדצמבר וב- 23 לדצמבר 20. בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה 

5115365   אג"ח כללי בארץ - הראל 10/90 1B ! פלטינום

קרן אג"ח כללי עם 10% מניות שצורפה ב- 9 למרס 21. הקרן בעלת תשואה ומדד שארפ גבוהים. הקרן קבלה דרוג גבוה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ​ולכן נבחרה 

5125950  אג"ח בארץ-כללי עד 20% מניות - הראל 2B 20/80

קרן אג"ח כללי עם 20% מניות שצורפה ב- 6 לינואר 21 לקרן הקרנות. ההשקעה בה הוגדלה בה ב- 2% ב- 1 לפברואר 21. ההחזקה בה הוקטנה ב- 3% ב- 12 למאי 21. ההשקעה בה הוגדלה ב- 3% ב-9 ליוני 21. ההשקעה בה הוקטנה ב- 3% ב- 4 לאוקטובר 21. לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5118385  אג"ח בארץ-כללי עד 25% מניות - מגדל 2B תיק 25/75

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 25% למניות. שצורפה ב- 4 לאוגוסט 21 לקרן הקרנות.  לקרן סנטימנט ושארפ חיוביים. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5128376   אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות - מור 2B 30/70 

קרן אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% למניות, צורפה ב-7 לאפריל 20 לקרן הקרנות, ב- 25 למאי 20 הוגדלה ההשקעה בה ב- 2%. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

5124672   אג"ח כללי בארץ מעל 30% מניות - הראל 3B תיק מנוהל

קרן אג"ח כללי עם מעל 30% מניות שצורפה ב- 7 ליולי 21. בעלת ביצועים מעולים ומדד שארפ גבוה. הקרן הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן קרנות ​ולכן נבחרה

5126024   אג"ח כללי בארץ מעל 30% מניות - מיטב 3C ניהול השקעות 

קרן אג"ח כללי עם חשיפה מעל 30% למניות, צורפה ב-4 לאפריל 21 לקרן הקרנות. הקרן בעלת סנטימנט חיובי. הומלצה ע"י חברי הקבוצה בשאלון קרן הקרנות ולכן נבחרה

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: