top of page

שאלון "חוכמת ההמונים" בקרן הקרנות

חברים בקבוצה ? לחצו כאן למעבר לשאלון

אינכם חברים בקבוצה ? אזי, רשמו בפייסבוק: קרנות נאמנות והגישו בקשת הצטרפות 

באמצעות השאלון חברי קבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק
משתתפים בניהול קרן הקרנות הוירטואלית של הקבוצה.
כל העונים על שאלון במהלך חודש קלנדרי לפחות פעם אחת משתתפים בהגרלה אחת. העונים בחודש קלנדרי גם במחצית ה-I וגם ב-II של אותו חודש משתתפים ב-2 הגרלות ספרי מתנה שונים!
המתנות בחסות בית ההשקעות "פורסט"

 

השאלון קרן הקרנות פתוח רק לחברי קבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק

חברים בקבוצה ? לחצו כאן למעבר לשאלון

אינכם חברים בקבוצה ? אזי, רשמו בפייסבוק: קרנות נאמנות והגישו בקשת הצטרפות 

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

bottom of page