קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

התשואות השנתיות

תאריך העדכון: 4.1.21

שקף התשואות ההיסטוריות של קרן הקרנות_31_

קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

תשואת מצטברת לתאריך: 31.12.20

תאריך העדכון: 4.1.21

תשואה מצטברת_31_12_20.jpg