קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
התשואות השנתיות
תאריך העדכון: 21.1.22

שקף התשואות ההיסטוריות של קרן הקרנות_31_12_21.jpg

קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
תשואת מצטברת לתאריך: 31.12.21
תאריך העדכון: 13.3.22

תשואה מצטברת_31_12_21.jpg