top of page

 קרנות הסל-ETF 
מידע על הקרנות הסל שיסייע לכם להשקיע בהן בתבונה
בהכנת המידע נעזרנו בפסגות בית השקעות
המידע עודכן ב- 16.5.24

 

 • מדוע הוחלפו תעודות הסל בקרנות סל?  בתעודות סל הנכסים היו בבעלות מנפיק תעודות הסל. בקרן סל-ETF הנכסים הכלולים בקרן הם בבעלות מחזיקי היחידות בקרן באמצעות נאמן הקרן. בתעודות הסל היה קיים אלמנט סיכון מובנה (סיכון מנפיק). בקרנות הסל אלמנט הסיכון המובנה לא קיים!          קרנות הסל החלו להיסחר באוקטובר 18

 • האם קיים הבדל מהותי בין קרן נאמנות מחקה לקרן סל-ETF? ההבדל המהותי הוא בסחירות. קרן סל-ETF נסחרת לאורך כל יום המסחר בבורסה. קרן מחקה לא נסחרת לאורך יום המסחר ושערה נקבע בתום יום המסחר

 • כיצד מחושב מחיר יחידת קרן סל? מחיר יחידת קרן הינו השווי הנקי של נכסי הקרן חלקי מס' היחידות שבידי הציבור

 • האם קרן סל-ETF מתחייבת לתת במדויק את תשואת מדד הייחוס? קרן סל-ETF אינה מתחייבת לתשואת מדד הייחוס שלה(בניגוד להתחייבות שהייתה בתעודות הסל). לכן יש בקרנות הסל-ETF אפשרות לקביעת "רצועת הגנה" מפני סטיות עקיבה אחרי המדד.(אפשרות זו אינה קיימת ב-ETF אמריקאי) 

 • מהם דמי הניהול המשתנים בקרנות הסל-ETF ומהו הקשר שלהם ל"רצועת ההגנה" בקרן? בנוסף לדמי הניהול הרגילים מנהלי תעודות הסל רשאים לקבוע דמי ניהול משתנים בשיעורים שונים בהתאם לסוג הקרן המבטיחים את שער קרן הסל בגבולות "רצועת ההגנה"

 • מהו שיעורם של דמי הניהול המשתנים? שיעורם יכול להיות 0.1%, 0.2% או 0.3% בהתאם לסוג תעודת הסל

 • כיצד מנגנון "רצועת ההגנה" עובד? באם בקרן דמי ניהול משתנים נקבעו בגובה 0.3% אזי, גבולות "רצועת-ההגנה" סביב מדד הייחוס יהיו:0.3%- ו-0.3%+. תשואה עודפת בקרן תאפשר למנהל הקרן לגבות דמי ניהול משתנים של עד 0.3%. מהתשואה העודפת מעבר לשיעור זה המשקיעים ייהנו מהתשואה העודפת. 
  בהתאמה, באם תשואת הקרן תפחת מתשואת המדד אזי, מנהל הקרן ישלים את ההפרש, כלומר עד 0.3%-. תשואת חסר הגדולה משיעור זה תושת על המשקיעים. 

 • האם מתקיים מסחר בקרנות סל-ETF על שווקי חול בימי א' וחג בחול? כן. אין חובת עשיית שוק בימים אלו לכן המסחר הוא וולנטרי.  מאחר לעושה השוק אין אפשרות להתכסות בנכסים-הספרידים נפתחים מעט

 • מה משמעותו של מחזור המסחר בקרן סל לאפשרות לבצע פעולות קניה ומכירה והיכן נכנס לתמונה עושה השוק? מחזור מסחר הוא נתון חשוב, אבל הוא איננו חזות הכל. בכל קרנות הסל ישנו עושה שוק רשמי (עושה שוק סטטוטורי שקיבל את אישור הבורסה) שמתחייב לעמוד בכל שעות המסחר בכמויות ומרווחים (spread) תחרותיים. בכל אופן, קרנות סל ניתנות לרכישה גם במסלול ה'רגיל', של יצירה ופדיון

 • מהו מנגנון העברת דמי הניהול, בקניה ישירות ממנהל הקרן, אל בעלי היחידות הקיימים בקרן? מנהל הקרן זכאי לשכר מנהל - נתון המפורסם בתשקיפי הקרנות ומשתנה בין קרן לקרן. דמי הניהול הקבועים נצברים ברמה יומית ומשולמים למנהל הקרן אחת לשבוע. עם ביצוע יצירה/פדיון, נגבית עמלה מסוימת בהתאם לסוג הפעולה (יצירה/פדיון), וזו מצטרפת לנכסי הקרן, הופכת לחלק משווי הקרן, ולכן מהווה חלק משווי היחידה שהלקוח מחזיק!

 • האם לקרנות סל שורט יש המרה כפויה לשני הכיוונים כלומר גם כאשר היא יורדת לכיוון התחתית וגם כאשר היא עולה ועולה? כפי שמוגדר בדין ובהסכם הקרן, קרן סל בחסר ('קרן שורט') תפורק במועד בו מדד הייחוס מגיע לערך מסוים (ערך שמצוין בשם הקרן) שהינו גבוה מהערך במועד הקמתה. הקרן לא נדרשת להתפרק במקרה ההפוך בו המדד יורד

 • האם קיימת שווי הזמנה מזערית לקרנות סל? מגבלת שווי הזמנה מזערי ומרבי ליצירה, הינו נתון שנקבע ע"י מנהל הקרן וניתן לשינוי באמצעות דיווח פומבי. נכון להיום, חלק מקרנות הסל הינן בעלות שווי מזערי כאמור. כמובן שמוצע להתעדכן בנתוני הקרנות בסמוך לביצוע עסקאות בהן

 • מהו מדד הייחוס של קרנות סל? האם הוא המדד בלבד? האם הוא TR=Total Returns ? האם הוא NTR=Net Total Return? לצורך בדיקת השוואת תשואות, לפי הכללים נלקח מדד ה-NTR  לצורכי השוואה. בפועל תשואת הקרן הינה מה שהיא מצליחה להשיג ללא קשר למדד לצורכי השוואת תשואות. ישנם מדדים שבהם הקרן תצליח להשיג את מדד ה- TR  ואולי אפילו יותר וישנם מדדים שהיא משלמת מיסים ולכן תשיג רק את המדד הNTR או אפילו פחות. לצורך בחינת דמי הניהול המשתנים נלקח מדד ה-NTR

 • האם משלמים עמלות קניה ומכירה על קרנות סל? כן. כפי ששילמנו עבור תעודות סל

 • אילו נכסים מחזיקות קרנות הסל והאם כלולים בהם נכסים לא סחירים? בהתאם לדין, קרן סל היא קרן שלפי מדיניות ההשקעה שלה, ייעודה הוא השגת תוצאות הנגזרות משיעור השינוי המחיר המדד או סחורה, כך, קרן סל יכולה להחזיק נכסים מגבים שהם הרכב המדד בלבד, בסטייה של עד 5% (עם חריגים מסוימים), במסגרת הנכסים המותרים לרכישה, קרן הסל עושה שימוש החוזים/בעסקאות החלף (Unfuned SWAP). בכל מקרה, קרן סל לא יכולה להחזיק נדל"ן לדוגמא, כמו קופות גמל, משום שנכסים אלו אינם נכללים בנכסי המדד 

 • האם הקרן סל מחלקת דיבידנדים? לא. הדיבידנדים המתקבלים מני"ע מסוים בתיק הקרן מושקעים חזרה באותו הני"ע.

 • כמה קרנות סל רשומות למסחר בבורסה בת"א? 474 קרנות סל נכון ל- 16.5.24

 • האם יש קרנות סל כשרות? כן בהחלט יש 218 קרנות כשרות. 

מוזמנים להעלות שאלות נוספות והערות כאן,

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

bottom of page