חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-30.6.20 

תאריך העדכון: 10.7.20 

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-30.6.20 

תאריך העדכון: 10.7.20 

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מינואר 18   

 תאריך העדכון: 10.7.20  

 השינויים במח"מ בחמישה החודשים האחרונים מקורו בשינוי בתמהיל קרנות האג"ח בתיק קרן הקרנות וכן בהגדלת ההשקעה לאחרונה בקרן אג"ח עם מח"מ ארוך (+10) 

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן