חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-30.11.20 

תאריך העדכון: 31.12.20 

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-29.10.20 

תאריך העדכון: 31.12.20 

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מינואר 18   

 תאריך העדכון: 31.12.20  

 הירידה במח"מ השנה מקורה בעיקר מהשינוי בתמהיל קרנות האג"ח בתיק קרן הקרנות. עכשיו המח"מ בסביבות 4.0 

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן