חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.5.22 
תאריך העדכון: 24.6.22

‏‏מסטר _גרף_פיא_הרכב הנכסים_2022 .jpg
‏‏גרף_פיא_ההתפלגות בין אגח ממשלתי לאגח חברות_2022.jpg

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

הרכב הנכסים_2022.jpg
 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.5.22 
תאריך העדכון: 24.6.22 

הרכב המחמ _2022 .jpg

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מפברואר 20  
 תאריך העדכון: 22.6.22  

מחמ משוקלל__עדכני_2022.jpg

המח"מ התקצר משמעותית באפריל-מאי 22 ועומד על 2.34 שנים