חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-29.4.21 
תאריך העדכון: 20.5.21 

‏‏מסטר _גרף_פיא_הרכב הנכסים_2020 [נשמר א
‏‏גרף_פיא_ההתפלגות בין אגח ממשלתי לאגח ח

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

הרכב הנכסים_2020.jpg
 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-29.4.21 
תאריך העדכון: 20.5.21 

הרכב המחמ _2020.jpg

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מינואר 18   
 תאריך העדכון: 19.5.21  

מחמ משוקלל2020 [נשמר אוטומטית].jpg

 המח"מ נמצע בחודשים האחרונים מעל 4.0 שנים