חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.10.19 

תאריך העדכון: 17.11.19 

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.10.19 

תאריך העדכון: 17.11.19 

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מינואר 18

 תאריך העדכון: 11.9.19

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן