חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.10.21 
תאריך העדכון: 25.11.21

‏‏מסטר _גרף_פיא_הרכב הנכסים_2021  .jpg
‏‏גרף_פיא_ההתפלגות בין אגח ממשלתי לאגח חברות_2021.jpg

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

הרכב הנכסים_2021.jpg
 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-31.10.21 
תאריך העדכון: 25.11.21 

הרכב המחמ _2021 .jpg

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מפברואר 20  
 תאריך העדכון: 25.11.21  

מחמ משוקלל__עדכני.jpg

 מגמת הירידה במח"מ מתחילת 2021 נבלמה בחודש יולי והמח"מ עלה והתיצב סביב 3.67 שנים