חשיפת קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-29.7.21 
תאריך העדכון: 24.7.21 

‏‏מסטר _גרף_פיא_הרכב הנכסים_2020 [נשמר אוטומטית].jpg
‏‏גרף_פיא_ההתפלגות בין אגח ממשלתי לאגח חברות_2021.jpg

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

פרוט החשיפה

הרכב הנכסים_2021.jpg
 

מח"מ קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
 על בסיס נתוני הבורסה המעודכנים ל-29.7.21 
תאריך העדכון: 24.8.21 

הרכב המחמ _2021 .jpg

תמונת השינויים במח"מ קרן הקרנות מינואר 18   
 תאריך העדכון: 21.7.21  

מחמ משוקלל_2021.jpg

 מגמת הירידה במח"מ מתחילת 2021 נבלמה בחודש יולי והמח"מ עלה קלות