קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
תשואת מתחילת 22: 
תשואה בחודש קודם: 2.79%+
          תאריך העדכון:               

טוען...

טוען...

    תשואת קרן הקרנות ותשואת הקרנות בתיקה    לחצו על שם העמודה לביצוע מיון 

להשתתפות בשיח בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק, לחצו על האיקון להצטרפות: 

 

קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW
  ביצועי הקרן ב-2022 בהשוואה למדד הייחוס*
הגרף מעודכן לתאריך: 27.1.22

השוואת תשואות_2022.jpg

(*) מדד הייחוס נקבע ע"י חברי הקבוצה

מדד הייחוס מחושב בכל ימות השבוע בהם מתקיים מסחר להוציא ימי ב' בשבוע

 

מבנה מדד הייחוס

מבנה מדד הייחוס_1.jpg