קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
השינויים שבוצעו בין 2.6.21-13.9.21 
תאריך העדכון: 15.9.21

תמונת השינויים.jpg