קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
השינויים שבוצעו בין 1.4.22-14.6.22 
תאריך העדכון: 15.6.22

תמונת השינויים.jpg