קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
השינויים שבוצעו בין 1.6.22-4.8.22 
תאריך העדכון: 5.8.22

תמונת השינויים.jpg