קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
השינויים שבוצעו בין 1.4.21-9.6.21 
תאריך העדכון: 11.6.21

תמונת השינויים.jpg