קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 
השינויים שבוצעו בין 1.11.21-24.1.22 
תאריך העדכון: 26.1.22

תמונת השינויים.jpg