5134432-פורטה 2B 30/70

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה