top of page

וובינר: הכלכלה בעידן החדש של העבודה מהבית

המרצה: ירון דייגי-מנכ"ל הראל קרנות נאמנות ומשנה למנכ"ל הראל פיננסים

הוובינר הועבר לחברי קבוצת קרנות נאמנות 

ב- 6.12.20 

bottom of page