5127121-תמיר פישמן עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה