5130141-תכלית TTF 4A Nasdaq Golden Dragon China מ"מ

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה