מידע לעונים על שאלון "חוכמת ההמונים" בקרן הקרנות

  

checklist-154274__340.webp

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון:

מידע על הרכב נכסי הקרנות המופיעות בשאלון יוני 21 שהתעדכן ב- 16.6.21

לחצו על מספר הקרן-לקבלת מידע מפורט עליה

1.    ​1150267  מגדל MTF סל‏ 4A ת"א טק-עילית

2.    5132303 אילים מניות בנקים 4A

3.   5131404  הראל מחקה ת"א בנייה 

4.   5131768   תכלית TTF 4D INDXX TOURISM & LEISURE EW 

5.   5128962  מור 4D מניות טכנולוגיה

6.   5127592  מגדל MTF 4A US Cloud Computing מ"מ

7.   5111190   הראל 4C סקטורים בצמיחה 

8.   5122890  איביאי S&Consumer Staples Discretionary מ"מ 

9.   5130307 איילון בינה 10/90

10.  5126040 קסם אזימוט 1B ! 10-90 

11.  5115365  הראל 10/90 ! פלטינום

12.  5125950  הראל 2B 20/80

13.  5128376  מור 2B 30/70 

14. 5126024  מיטב 3C ניהול השקעות

15.  5124672  המלצה חדשה: הראל 3B תיק מנוהל

16. 5125794   המלצה חוזרת: אילים 20/80 2A

17. 1170703   המלצה חדשה: תכלית סל PHLX Semiconductor Sector

18. 5110713   המלצה חוזרת: פסגות 4A ת"א 90 ויתר

19. 5110820  המלצה חדשה: פסגות 4A יתר

20. 1148287 המלצה חוזרת: פסגות S&P Regional Banks ETF מ"מ A4

checklist-154274__340.webp

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון:

להדפסת דף השאלון - פתחו את הקובץ הרצו"ב:

checklist-154274__340.webp

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון: