5130604-מגדל מחקה 4A אינדקס תשתיות לאומיות ישראל

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה