5126040-קסם אזימוט 10-90 

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה