תודה שהשתתפת בשאלון!
thanks-1314887__480.jpg

אנו מתכבדים להציג לך את התוצאות המשוקללות של  הצבעת דצמבר 21 וכן את המגמות הנובעות מההצבעות בשאלון בחודשים האחרונים  

עבור השאלון_ינואר_22.JPG