תודה שהשתתפת בשאלון!
thanks-1314887__480.jpg

אנו מתכבדים להציג לך את התוצאות המשוקללות של  הצבעת אוגוסט וכן את המגמות הנובעות מההצבעות בשאלון בחודשים האחרונים כולל אוגוסט 21 

הצבעות אוגוסט והמגמות התלת חודשיות_עדכון_1.JPG