תודה שהשתתפת בשאלון!
thanks-1314887__480.jpg

אנו מתכבדים להציג לך את התוצאות המשוקללות של  הצבעת מאי וכן את המגמות הרב שנתיות הנובעות מההצבעות בשאלון בחודשים האחרונים כולל מאי 21 

תוצאות הצבעות מאי_21.JPG