תודה שהשתתפת בשאלון!
thanks-1314887__480.jpg

אנו מתכבדים להציג לך את התוצאות המשוקללות של  ההצבעות במאי 22 וכן את המגמות התלת חודשיות הנובעות מההצבעות בשאלון   

הצבעות מאי_לשאלון.JPG