תודה על השתתפותך בשאלון!
thanks-1314887__480.jpg

אנו מתכבדים להציג לך את התוצאות המשוקללות של  ההצבעות בספטמבר 22 וכן את המגמות התלת חודשיות בהצבעות בשאלון   

תוצאות הצבעת סמטמבר_22.JPG