top of page

תחזית שבועית על השווקים הפיננסים

 מאת: רפי גוזלן-הכלכלן הראשי

אי.ב.אי. בית השקעות

 תאריך העדכון: 13.2.18 

 

:בעולם

הירידות בשווקים ועליית התשואות משקפים, בין היתר, תמחור מחדש של סביבת האינפלציה וריביות גבוהות יותר

:בישראל

הסתברות גבוהה להמשך היחלשות של השקל

:מניות

בחנו את האפסייד הגלום במדד ת"א 35 לאחר הירידות האחרונות

 

מאקרו בעולם

למרות הירידות המהירות בשבועיים האחרונים והעלייה בתנודתיות, מדדי המניות המובילים ירדו בכ-2%-3% במונחים דולריים מתחילת השנה. זאת על רק עליית תשואות חדה באג"ח ל-10 שנים בארה"ב

-מהלכים בשווקים משקפים תמחור מחדש של סביבת אינפלציה וריביות גבוהות יותר.  עליית התשואות בולמת את תהליך התרחבות המכפילים בשוק המניות

-שוק האג"ח מתחיל אף הוא לתמחר את הסיכון האינפלציוני בצורה טובה יותר, אך התהליך עדיין בשלבים מוקדמים

-אחד הגורמים העיקריים שיכול להוביל לרגיעה בשווקים הוא ירידה בציפיות לאינפלציה. דגש מיוחד לנתוני האינפלציה בארה"ב בשבוע הקרוב

-תופעת הלוואי של הסנטימנט השלילי בשווקים היא התנזלות של פוזיציות שהיו מאוד פופולריות בתקופה האחרונה

-למרות הירידות המהירות במדדי המניות המובילים ועליית התשואות התנאים הפיננסיים עדיין נוחים. בכדי שהFED יצמץ תידרש הרעה משמעותית נוספת בשווקים

 

מאקרו ישראל

-השוק המקומי נוהג בשנים האחרונות לייחס משקל נמוך להתפתחויות במישור הביטחוני

-העלייה החדה בעלויות הגידור מובילה להעלאה הדרגתית של החשיפה המט"חית מצד המשקיעים המוסדיים

-המגמה השלילית בשווקים בעולם ונסיגה מהפוזיציה הפופולרית "לונג שקל", מעלים את ההסתברות להמשך היחלשות  בשע"ח של השקל

 

המלצות מחלקת המחקר

1. גלובל אקוויטי - העדפה ליפן ואירופה על פני ארה"ב ו-EM

2. חוב ממשלתי מקומי- קיצור של מח"מ תיק האג"ח. עדיפות לצמוד על השקלי

3. חוב קונצרני מקומי- העדפה לאג"ח ספציפיות על פני המדדים, נדרשת בחירה סלקטיבית

4. אקוויטי מקומי- האפסייד המשוקלל במדד ת"א 35 עלה, אך עדיין עדיפה בחירה סלקטיבית (יותר פיננסים, פחות נדל"ן)

הודעת גילוי

לכותב המאמר ולחברת שרותי בורסה והשקעות בישראל- אי.בי.אי בע"מ ("שירותי בורסה") אין רישיון שיווק השקעות והם אינם מבוטחים בביטוח הנדרש מבעל רישיון בהתאם לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995. בעת פרסום המאמר שירותי בורסה וכותב המאמר אינם בעלי עניין אישי בנושאיו. כמו כן, אין במאמר כדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.

מסמך זה הינו עבודת מחקר שהוכנה על ידי מחלקת המחקר של שרותי בורסה והשקעות בישראל – אי.בי.אי. – בע"מ ("החברה") והוא מובא כשרות מקצועי ללקוחות כשירים בלבד, על כן, אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת. המסמך מבוסס על מידע שדווח לציבור על ידי החברות הנסקרות בו וכן על הערכות ואומדנים, שמטבע הדברים אפשר ויתבררו כחסרים, או בלתי מדויקים או בלתי מעודכנים. מסמך זה הינו חומר מסייע בלבד ואין לראות במידע במסמך זה כעובדתי או כמידע שלם וממצה של כל ההיבטים הכרוכים בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים הנזכרים בו ולכן אין לקבל על סמך מסמך זה בלבד החלטות השקעה כלשהן. מסמך זה הינו למטרות אינפורמטיביות בלבד, ואין במסמך זה ובכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או שידול או הזמנה לרכוש (או למכור) את ניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים הנזכרים בו, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. קבוצת אי.בי.אי. , עובדיה וחברי הדירקטוריון בתאגידי הקבוצה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם, אם יגרם, לצד כלשהו, כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. תאגידים הנמנים על קבוצת אי.בי.אי. ו/או בעלי השליטה בה עשויים להחזיק ולסחור עבור עצמם ו/או עבור לקוחות הקבוצה בניירות הערך ו/או בנכסים הפיננסים המסוקרים במסמך זה, כולם או חלקם, והם עשויים לפעול הן במגמת קנייה והן במגמת מכירה בכל אחד מניירות הערך ו/או הנכסים הפיננסים האמורים. קבוצת אי.בי.אי. מעניקה מגוון שירותים בתחום ההשקעות, לרבות ייעוץ ו/או הפצה ו/או חיתום הנפקות וכן עשיית שוק, ועל כן עשויה להעניק שירותים אלה או אחרים לחברות הנסקרות או לקבוצת החברות הנסקרות, וכן עשויה לקבל תגמול מהותי בגין שירותים כאמור. מסמך זה הינו רכושה של החברה ואין להעתיק, לשכפל, לצטט, להפיץ או לפרסם בכל אופן מסמך זה או חלקים ממנו ללא רשות מפורשת, מראש ובכתב, של החברה.

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק: 

bottom of page