5128699-איילון חיסכון דולרי

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה