5132303-אילים מניות בנקים 4A

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה