וובינר: הכלכלה הדיגיטלית בתקופת פוסט קורונה

המרצה: ניסים נר-אנליסט ראשי אלפי בנדק בית השקעות

הוובינר הועבר לחברי קבוצת קרנות נאמנות 

ב- 31.5.20