החלטות בעולם השקעות תנודתי

הרצאתה של אלה אלקלעי - סמנכ"ל ניהול תיקים, IBI בית השקעות

במסגרת כנס הקבוצה שנערך ב- 4 ליוני 17