5131966-מור מחקה אינדקס בנקים EW A4

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה