5112461-מגדל מחקה‏ אג"ח מדינה-ריבית שקלית משתנה 00

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה