5126040-קסם אזימוט 1B ! 10-90

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה