5131404-הראל מחקה ת"א בנייה

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה