top of page
קרן הקרנות הוירטואלית של קהילת קרנות נאמנות-קהילת השקעות למקצוענים ולמתחילים
 קרן הקרנות
  "המנוהלת דרך "חוכמת ההמונים 

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

להשתתפות בשיח קרנות הנאמנות לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות : 

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

 

5118997

מגדל יתר 50 (MTA (4A

מקום ראשון בתשואה החודש מכל קבוצות קרנות יתר ת"א

 

5107701

מור (4A)  מנייתית

בעלת סטיית התקן הנמוכה ביותר מבין כל קבוצת קרנות ת"א 100

5

   5100961

מיטב זהב  (5D)  

מקום ראשון בתשואות השנה מבין כל קרנות  מניות  חו"ל השונות 

קרנות מובילות בקרן הקרנות

1169408 

מגדל סל 4A ת"א-טכנולוגיה

 

מניות בארץ לפי ענפים

5125752

מגדל מחקה Indxx Global Aerospace & Defense 4D

מניות בחו"ל לפי ענפים

1169341

תכלית סל 4D אינדקס ביג טק 30 ארה"ב

 

מניות בחו"ל-ענפים אחרים 

 

הקרן מורכבת מקרנות מניות וקרנות אג"ח

עדכון יומי עם שקיפות מקסימלית

5108642

אלטשולר שחם 1B ! אג"ח הזדמנויות

אג"ח בארץ-חברות והמרה עם מניות

 

5118948

הורייזן 2B 30/70

אג"ח בארץ כללי 30/70

 

5115365

הראל 10/90 ! פלטינום 1B

אג"ח בארץ כללי 10/90 

אודות

סיפור הקרן

הקרן הוקמה כפועל יוצא מרעיון שעלה אצל חברי קהילת משקיעי קרנות הנאמנות המהווה קהילה פעילה ומגובשת המונה מעל 2360 חברים. פעילות הקהילה מרוכזת בקבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות(הקבוצה סגורה והחברות באישור מנהליה).

תמציתו: הקמת קרן קרנות וירטואלית שנכסיה ינוהלו בשיתוף חברי הקהילה ובמטרה לייצר מקרה בוחן עם תשואה מקסימלית לטווח בינוני וארוך. שם המיזם: FundBW.

 

כל השינויים וההחלטות לגבי הקרן, שינויים בהרכב/תמהיל או כל דבר אחר, מגובשים באמצעות שאלון קרן הקרנות בו חברי הקבוצה ממליצים על רשימה של קרנות וכן מדד/ים ומעלים הצעות לקרנות ומדדים חדשים. באמצעות שאלון קרן הקרנות קרן הקרנות מתופעלת בסגנון חוכמת ההמונים.

הקרן במקור הוקמה ב- 15.10.15 בהון וירטואלי התחלתי של 1,000,000 ₪. הון וירטואלי שעלה לאורך השנים. 

שווי הקרן אופס ונקבע על הון וירטואלי של 1,000,000 ₪ ב- 1.1.23 בעקבות שינויי מנגנון שהוכנס בה הכולל שילוב לראשונה של מדדים. השינוי בוצע כדי לאפשר ניהול דינמי יותר של הקרן.

זו קרן מעורבת המורכבת מקרנות אג"ח ומניות מבתי השקעות שונים וכולן נסחרות בישראל. הקרן הייתה מורכבת מ- 12 קרנות במקור ולאורך הזמן הוספו מספר קרנות נוספות כאשר הוחלט כי הקרן תהיה מורכבת ממקסימום 20 קרנות

נכסי הקרן מתעדכנים בהתאם לתוצאות העדפות החברים בקהילה ומפורסמות על בסיס קבוע באתר זה וכן בקבוצת הפייסבוק.

 

כאן באתר יש גישה פתוחה לקרן ולמידע עליה. אתם מוזמנים לצרף את הערותיכם באתר במקומות המסומנים לכך ובנוסף, נשמח להצטרפותכם לקהילת קרנות הנאמנות בפייסבוק.

 

 

לחצו על האיקון להצטרפות לקהילה הפעילה של קרנות נאמנות בפיסבוק:

bottom of page