קרן הקרנות של קבוצת FUNDBW 

תשואת הקרן בהשוואה לתשואת מדד הייחוס

תאריך העדכון: 19.09.17 

התשואות (נטו) בתקופות קודמות של קרן הקרנות 

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן