top of page

הטבות ייחודיות לחברי הקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק

הזכאות בהטבות היא רק לחברי הקבוצה!

להצטרפות לקבוצה-לחצו על האייקון:

  מגוון רחב של הנחות במסחר בארץ ובארה"ב - כל הפרטים ואופן ההתקשרות נמצאים רק בקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק 

-לחצו על כותרת ההטבה למעבר למידע בקבוצה ולמימוש ההטבה-

הטבה בקרן בניהול אישי במיטב דש

April 18, 2017

דמי ניהול בשיעור 0.3%

למימוש ההטבה יש לפנות למנהל הקבוצה-קרנות נאמנות בפייסבוק

הטבה בקרן גמל להשקעה במיטב דש

April 18, 2017

דמי ניהול בשיעור 0.7% ומטה

למימוש ההטבה יש לפנות למנהל-הקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק

הטבה בפוליסת חסכון במיטב דש

April 18, 2017

דמי הניהול בשיעור 0.8% על השקעה בגובה 500K ומעלה

דמי הניהול בשיעור 0.9% על השקעה בגובה 50K ומעלה

למימוש ההטבה יש לפנות למנהל-הקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק

Please reload

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק: 

bottom of page