top of page

וובינר: הכלכלה הדיגיטלית בתקופת פוסט קורונה

המרצה: אלדד תמיר-מנכ"ל ובעלים תמיר פישמן בית השקעות

הוובינר הועבר לחברי קבוצת קרנות נאמנות 

ב- 17.5.20 

bottom of page