top of page

יתרונות הפנסיה התקציבית לבעל שליטה בחברה לאור תיקון 190

הקדמה: בעל שליטה בחברה הגיע לגיל פרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) באם הוא מעוניין לפרוש נשאלות השאלות: כיצד להבטיח קצבה חודשית ? כיצד לבצע משיכת כספים שנצברו בחברה בחבות מס מינימלית?  יש לציין שמשיכת כסף מהחברה הוא אירוע מס בין אם מדובר במשיכת משכורת ובין אם מדובר במשיכת דיבידנד

אלו שתי הדרכים העומדות בפני בעל שליטה:

דרך I - פנסיה תקציבית לבעל שליטה

אפשרות זו מתאימה לבעלי שליטה כשיש דור ממשיך בעסק (באם זה בן משפחה או צד שלישי). הנקודה המרכזית היא שהעסק ממשיך לפעול ולכן יכול להתחייב לשלם פנסיה לבעל השליטה לכל ימי חייו ובפטירתו 100% מהפנסיה תשולם לאלמנתו לכל ימי חייה. הפנסיה התקציבית לבעל שליטה מעוגנת בתיקון 190.

נוסחת חישוב הפנסיה באפשרות זו: 1.5 X שכר ממוצע X הוותק = פנסיה תקציבית.

מה היתרון של המהלך? מאפשר לקבל עד 10,000 ש"ח בחודש פנסיה פטורה ממס לכל ימי חייו מהעסק. בחישוב אקטוארי לצורכי מאזן החברה מדובר בתשלום מצטבר (לאחר הצמדה למדד) של למעלה מ- 5,000,000 ש"ח מגיל 67 ועד גיל 91 ושוב אני מזכיר ללא מס. 

דרך II - השלמת חוב וותק פיצויים

דרך נפוצה מאוד ופשוטה למשיכת הכסף מהעסק כצעד מקדים לסגירתו.

החישוב באפשרות זו: 12,380 ש"ח מענק פרישה על כל שנת עבודה. עבור בעל שליטה שעבד בעסק 30 שנה, הוא יכול לפרוש ממקום העבודה ולמשוך מענק פרישה פטור ממס בסך 371,400 ש"ח.

דוגמה:  בעל שליטה שבחברתו נצברו 600,000 ש"ח, התשובה תלויה בסך ההכנסות שיהיו לו באותה שנת מס כך למשל אם יהיו לו הכנסות נמוכות אפשר יהיה למשוך 371,400 ש"ח בפטור ואת היתרה לפרוס קדימה ולשלם מס לפי מדרגת המס השולית כך שבסופו של יום ישולם אפס מס.

דוגמה נוספת:  לבעל שליטה שיעצתי בצעתי שילוב של שתי השיטות שהוצגו כאן. בעל השליטה רצה לפרוש לאחר 29 שנות עבודה בחברה ואשתו תופסת את מקומו וממשיכה את העסק. לו הצטברו כספים בביטוחי מנהלים בסך 1.4 מיליון ש"ח חצי הוני וחצי קצבתי. בעל השליטה מעוניין לקבל פנסיה תקציבית מהחברה בסך 10,000 ש"ח נטו וכמה שיותר כסף מזומן!

מה הוא קיבל בשורה תחתונה?

כ- 1,000,000 ש"ח מזומן לכיס (השלמת פיצויים ותגמולי הון מביטוח מנהלים)

4,500 ש"ח קצבה מביטוח מנהלים

12,000 ש"ח פנסיה תקציבית

מס חודשי לשלם על שתי קצבאות 1,900 ש"ח שירד במהלך השנים עקב הגדלת הפטור על קצבה

 

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או יעוץ במוצר פיננסי ו/ או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס ו/ או יעוץ פיננסי ו/או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות ו/או הקופות המוזכרים לעיל ו/או קיים להם אינטרס כלכלי במוצרים האמורים ו/או נמצאים בקשרים עסקיים עם החברות המוזכרות ו/או נותנים שירותים כמוזכר במאמר זה

    מאת: פיטר הוד -מתכנן פיננסי מוסמך-חבר הנהלת איגוד המתכננים הפיננסיים בישראל

קבוצת הוד-שירותי תכנון פיננסי

052-6467605

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצה קרנות נאמנות בפייסבוק: 

bottom of page