1148311-פסגות סל ETF 00 תל בונד תשואות שקל

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה