top of page

קרנות פתוחות או קרנות סל - מי משיגה

תשואה גבוהה יותר?

דרוג תשואה לתקופה: 1.1.19-16.9.19

תאריך העדכון: 17.9.19 

השוואת תשואות_קרנות פתוחות מול קרנות סל.

מה היה הדרוג בתקופה מוקדמת יותר השנה?

דרוג תשואה לתקופה: 1.1.19-17.7.19

טור אישי_השוואת תשואות.jpg

מגבלות הבדיקה שבצענו:

  • תקופת זמן ההשוואה קצרה - בת שמונה וחצי חודשים

  • ההשוואה בוצעה רק על שישה מגזרי מניות בת"א

  • מספר הקרנות סל בחלק מהמגזרים הוא ארבע בלבד לעומת זאת במדד ת"א בנקים יש רק קרן אחת פתוחה

השינוי הבולט בין שתי תקופות ההשוואה שבצענו:

  • קרנות פתוחות תופסות את המקום ה-I בחמישה מתוך שישה המגזרים שנבדקו. קרנות הסל במקום הראשון במגזר אחד בלבד: מגזר הנדל"ן כאשר בבדיקה שבוצעה ביולי הן היו במקום ה-I בשלושה מגזרים מתוך השישה

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

bottom of page