5128467-מגדל MTF Bluestar Asia Technology  

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה