המפגש מקצועי של קבוצת קרנות נאמנות  פייסבוק באלומות בית השקעות 

  12.5.19 

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י יניב חברון-אלומות

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת

       

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י אופנהיימר ישראל

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת

       

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י רון שמר מאלפא ביתא

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת

       

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן