המפגש מקצועי של קבוצת קרנות נאמנות  פייסבוק באלומות בית השקעות 

  12.5.19 

60119722_349614952412657_627256895862525

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י יניב חברון-אלומות

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת

       

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י אופנהיימר ישראל

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת

       

    מצו"ב תוכן המצגת שהועברה בכנס ע"י רון שמר מאלפא ביתא

 לחצו על האיקון הרצו"ב כדי לצפות במצגת