5127980-איילון ISP 10/90 1B

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה