top of page

מהנעשה בחודשים ספטמבר 20-נובמבר 20

בקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק

ובתיק קרן הקרנות הוירטואלית שלה

תאריך העדכון: 26.11.20 

24.11.20                           - הקטנו ב- 2% את ההשקעה בקרן על הזהב לאור המלצה השלילית שהיא קבלה בשאלון אוקטובר בקרן הקרנות

18.11.20                           - הקטנו ב- 2% את ההשקעה בקרן על מניות האנרגיה הירוקה בחו"ל, זאת לאור הדרוג הנמוך שהקרן קבלה בשאלון קרן הקרנות

15.11.20                           - נערך וובינר מוצלח בנושא: מהן השפעות תוצאות הבחירות בארה"ב על השווקים; כיצד להערך לבוא החיסון לקורונה או להעלמותה.

המרצה היה: שחר כהן - ממור בית השקעות. 

לחצו כאן לצפייה בהקלטת הוובינר

 

11.11.20                           - הגדלנו ב- 2% את ההשקעה בקרן על מגזרי הצרכנות הבסיסית והמחזורית בארה"ב מ"מ, לאור דרוג הקרן בשאלון אוקטובר בקרן הקרנות

4.11.20                             - הגדלנו ב- 2% השקעה בקרן על אג"ח חול מ"מ לאור דרוגה בשאלון קרן הקרנות

3.11.20                             - הקטנו ב- 2% את ההשקעה בשתי קרנות: קרן על הזהב לאור הדרוג השלילי שלה בחודשיים האחרונים בשאלון ובקרן על מניות אנרגיה נקיה לאור הדרוג הבינוני שלה בשאלון

2.11.20                             - צרפנו בשיעור 3% קרן מחקה מ"מ על מניות הענן בחו"ל

לאור המלצת החברים בשאלון אוקטובר בקרן הקרנות

1.11.20                             - מימשנו את יתרת ההשקעה בשתי קרנות אג"ח שקלי ארוך לאור ההמלצות השליליות בשאלון אוקטובר בקרן הקרנות

8.10.20                             - נערך בקבוצה וובינר מוצלח בנושא: ניהול השקעות מוצלח בעידן הקורונה. המרצה היה גיל קורן-מנכ"ל אפסילון ניהול קרנות נאמנות

.20 12.10                          - הגדלנו ב- 2% את ההשקעה בקרן על מניות אנרגיה נקיה לאור הדרוג הגבוה שלה בשאלון ספטמבר

5.10.20                             - בהתאם לתוצאות הצבעת החברים בשאלון ספטמבר של קרן הקרנות בוצעו השינויים הבאים בתיק החזקות של קרן הקרנות. הגדלנו ב- 2% את ההשקעה בקרן אג"ח כללי עם 10% מניות. הגדלנו ב- 2% את ההשקעה בקרן על מניות הטכנולוגיה בחול  

1.10.20                             - בהתאם לתוצאות הצבעת החברים בשאלון ספטמבר של קרן הקרנות בוצעו מספר שינויים בתיק החזקות של קרן הקרנות. מימשנו את יתרת האחזקה בקרן אג"ח שקלים ארוכים; הקטנו ב- 2% את ההשקעה בקרן אג"ח שקלים ארוכים נוספת; השקענו בקרן אג"ח כללי עם 10% מניות

23.9.20                           - הקטנו ב- 2% את ההשקעה בקרן אג"ח שקלים ארוכים לאור הסנטימנט השלילי שלה בשאלון קרן הקרנות

16.9.20                           - הגדלנו ב- 2% את ההשקעה בקרן אג"ח חברות והמרה לאור הדרוג שלה בשאלון אוגוסט של קרן הקרנות

13.9.20                           - הקטנו חשיפה בקרן שקלית ארוכה לאור ההמלצה השלילית שקבלה בשאלון אוגוסט של קרן הקרנות

8.9.20                             - הקטנו חשיפה בקרן אג"ח ממשלתי שקלית ארוכה לאור ההמלצה השלילית שקבלה בשאלון אוגוסט של קרן הקרנות; הקטנו חשיפה בקרן על מניות הטכנולוגיה בחו"ל לאור המימוש מספר ימים בשווקים

1.9.20                             - בהתאם לתוצאות הצבעת החברים בשאלון אוגוסט של קרן הקרנות בוצעו מספר שינויים בתיק ההחזקות של קרן הקרנות. ממשנו את יתרת האחזקה בקרן אג"ח עוקבת תיק 3 דיסקונט; השקענו בקרן אג"ח חברות בדרוג A-AA;
מימשנו את ההשקעה בקרן, על מדד הביוטכנולוגיה; השקענו בקרן על סקטורי הצמיחה

 

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

bottom of page