5103106-פסגות 0A אג"ח חו"ל - מנוטרלת מט"ח

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה