5128632-מיטב (0B)(!) אג"ח תשואה כוללת

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה