אנו מתכבדים להציג לך את  התוצאות המשוקללות של הצבעות אפריל 21

וכן המגמות הרב חודשיות בתוצאות שאלון קרן הקרנות בחודשים החולפים השנה כולל אפריל 21 

תוצאות הצבעות אפריל_21.JPG