5126040-קסם אזימוט 1B! 10-90

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה