5116082-קסם אזימוט 0B אג"ח ללא מניות

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה