5112651-פסגות מודל דירוג 1B ! עד 10%

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך המידע שמאלה