מידע לעונים על שאלון קרן הקרנות

  

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון:

מידע על הרכב נכסי הקרנות המופיעות בשאלון מרס 20

לחצו על מספר הקרן-לקבלת מידע מפורט עליה

1.    5124326  מניות ת"א יתר - מור 4B יתר

2.   5130240  ברק גמישה

3.   5122890  מניות בחו"ל משולבת - איביאי S&Consumer Staples Discretionary מ"מ

4.   5100565  אג"ח בארץ שקליות ארוכות - הראל 00 שקלית ארוכה

5.   5101571   מגדל דיקלה 00 שקלים ארוכים

6.   5128632  אג"ח כללי בארץ - מיטב 0B ! אג"ח תשואה כוללת

7.   5116082  אג"ח כללי בארץ - אזימוט 0B אג"ח ללא מניות

8.   5125943  אג"ח כללי בארץ - הראל 2B 25/75 

9.   5109319  אג"ח כללי בארץ - אלומות 2C 30/70 

10.  5122825  אג"ח כללי בארץ - אלטשולר שחם 2B עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט

11.  5128699  איילון חיסכון דולרי

12. 5128020  המלצת החברים: מגדל מחקה INDX GLOBMEDDEV ציוד רפואי

13. 5117809   המלצת החברים: איילון 0F אקסטרים דולר פי 3 

14. 5122676   המלצת החברים: ברק 6F אסטרטגיות

15. 5102876  המלצת החברים: הראל 4A משאבי גז ואנרגיה

16. 5100961  המלצת החברים: מיטב 5D זהב

17. 5128376  המלצת החברים: מור 30/70

18. 5128962  המלצת החברים: מור מניות טכנולוגיה

19. 1148097  המלצת החברים: פסגות קרן סל אג"ח חול מ"מ

20. 5128970 המלצת החברים: תכלית TTF תא-פמילי

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון:

פתחו את הקובץ הרצו"ב לצורך הדפסה רשימת הקרנות בשאלון דרך המחשב:

לחזרה לשאלון קרן הקרנות לחצו על האייקון:

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן