הרשמה להטבות במסחר בני"ע ב- אי.בי.אי. שירותי בורסה