קרנות האג"ח כללי קטגוריות 10-30% מניות

בלבד שבלטו השנה בתשואתן 

תאריך העדכון: 22.11.18 

כל 5 מהקרנות בגרף נמצאות בתיק קרן הקרנות הוירטואלי של קבוצת הפייסבוק קרנות נאמנות

מידע מפורט על 5 הקרנות

לחצו על האיקון להצטרפות לקבוצת הפייסבוק המנהלת את קרן הקרנות: 

הצטרפו לקבוצת קרנות נאמנות בפייסבוק לחצו כאן