5109319-אלומות 2C 30/70

*למידע נוסף במובייל, יש לגלול במסך הנתונים שמאלה